Wyniki Telefonii Dialog po 4Q2009

Grupa kapitałowa Dialog zanotowała w IV kwartale przychody na poziomie 131,07 mln zł i zysk netto na poziomie 2,37 mln zł. W analogicznym okresie zeszłego roku przychody wyniosły 137,29 mln, przy stracie netto wynoszącej 0,26 mln zł.