W Szkocji rozpatrzą sprawę morderstwa sprzed 250 lat

Szkocki minister sprawiedliwości zgodził się ponownie rozpatrzyć sprawę morderstwa sprzed ponad 250 lat.