UKE nie dostał przyzwolenia na regulowanie ruchu internetowego

Komisja Europejska finalnie orzekła, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej musi wycofać się ze swoich planów uregulowania rynku usług wymiany ruchu internetowego w Polsce. Z usług tych korzystają dostawcy usług internetowych, aby zapewnić swoim klientom połączenie z Internetem.