Syryjska opozycja: jesteśmy gotowi na „dwutygodniowy rozejm”