Play: zmiany w cennikach telefonów

Od 10. lutego zmieniają się cenniki telefonów w sieci Play. Do oferty wchodzą Samsung Avila z GPS-em i Samsung Omnia Lite.