Kołtoń: PZPN-owski „biały kruk”

– Na przemiał! – miał zakrzyknąć sekretarz generalny PZPN, Zdzisław Kręcina. Na przemiał, nie dlatego, że takie wydawnictwo PZPN jest niepotrzebne, a dlatego, że zostało przygotowane nieprofesjonalnie.