Euro 2016 w Onecie. Michał Pol: ten turniej „zaatakujemy” pełnym frontem naszych mediów