Bitwa mączna w Grecji, zużyto 1500 kg mąki

Mieszkańcy małej rybackiej wioski Galaxidi w Grecji stoczyli tradycyjną bitwę mączną rozgrywaną od 1801 roku w ramach buntu przeciwko ówczesnym rządom otomańskim.