Analiza cen w roamingu w raporcie UKE

UKE opublikował “Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty”.