Zmiany w teorii promieniowania kosmicznego?

Supernowe same w sobie nie stanowią szybko poruszających się jąder wodoru i helu. Dotychczasowa wiedza o pochodzeniu promieniowania kosmicznego być może będzie musiała zostać zweryfikowana.