Wyniki Polkomtelu za 2010 rok

W 2010 roku Polkomtel osiągnął przychody w wysokości 7,673 mld zł, co stanowi spadek o 1,3% w stosunku do roku 2009. Na koniec 2010 roku z usług sieci Plus korzystało 14,056 mln klientów.