Wyniki Netii po 2Q2010

Przychody w I półroczu wyniosły 780,7 mln zł wykazując wzrost o 4% w stosunku do I półrocza 2009 roku oraz wzrost pomiędzy kolejnymi kwartałami o 2% (do 393,7 mln zł wobec przychodów na poziomie 387,0 mln w I kw. 2010 roku).