Wyniki Mediatela po 2Q2010

W całym I półroczu przychody Grupy Mediatel ze sprzedaży wyniosły ponad 54 mln zł wobec 105 mln zł przychodów osiągniętych przed rokiem. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 2,1 mln zł.