Wyniki Grupy Hawe po 2Q2010

Grupa Hawe osiągnęła w I półroczu 2010 roku skonsolidowane przychody na poziomie 40 mln zł i wypracowała ponad 15 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zysk netto wzrósł o 225%.