Wyniki finansowe Polkomtela w 2Q2010

W II kwartale Polkomtel miał 1,934 mld zł przychodów i 347 mln zł zysku netto. To odpowiednio o 102,5 mln zł i 31,9 mln zł mniej niż w II kwartale 2009 roku.