Wyniki finansowe Grupy Dialog w 3Q2010

III kwartał przyniósł Grupie Kapitałowej Dialog przychody w wysokości 134,051 mln zł. Zysk netto wyniósł 9,711 mln zł.