Wyniki Exatela za 2010 rok

Zysk netto Exatela w 2010 r. wzrósł w porównaniu z 2009 r. o 33%, osiągając 40,2 mln zł względem 30,3 mln zł w roku 2009. EBITDA spółki na koniec 2010 r. wzrosła o kolejne 5%, wynosząc 134,4 mln zł wobec 128,6 mln PLN w 2009.