Wyniki Apple w 3Q2010

W III kwartale Apple zanotowało przychody na poziomie 20,343 mld dolarów (wzrost o 67% w ujęciu rocznym) i zysk netto w wysokości 4,31 mld dolarów.