Wiara ma wpływ na podejście lekarzy do leczenia

Lekarze o silnych przekonaniach religijnych rzadziej dopuszczają do siebie myśl o nieuleczalności choroby pacjenta i niechętnie rozmawiają z nim o formach leczenia skoncentrowanych na uśmierzaniu bólu.