Ucieczka dwóch sędziwych zakonnic z klasztoru

Dwie sędziwe zakonnice uciekły z zakonu, aby nie trafić do domu spokojnej starości.