Trzy czwarte Polski w zasięgu sieci Nordiska do końca roku

Polkomtel planuje, że do końca roku w zasięgu sieci CDMA na 420 MHz, budowanej przez spółkę zależną Nordisk, znajdzie się 75% powierzchni kraju, a do końca przyszłego 90% – powiedział Paweł Karcz , kierownik działu klientów kluczowych, cytowany przez serwis rpkom.pl.