Trochę statystyk o transmisji danych w Polkomtelu

3,1 mln klientów Plusa korzysta z transmisji danych, z czego 1,2 mln z pakietów danych. Z dedykowanej karty SIM (iPlus) korzysta 550 tys.