SOKiK podtrzymał 500 tys. zł kary dla TP za niedostarczenie na czas umów

21. października Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał karę nałożoną na Telekomunikację Polską przez UKE w związku z niewypełnieniem obowiązku dostarczania dokumentów umów o dostępie w zakresie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej.