Reklamowe wydatki telekomów we wrześniu

We wrześniu na spoty telewizyjne najwięcej ze wszystkich reklamodawców wydali Polkomtel i Centertel – razem ponad 100 mln zł (licząc cennikowo, bez rabatów).