Przepraszamy Polkomtel i Adama Suchenka

W wiadomości ze sprostowaniem nadesłanym przez Polkomtel do naszego tekstu pt. Operatorzy podzielili się stadionami błędnie napisaliśmy, że telekom nie odpowiedział na naszą prośbę dotyczącą komentarza do wiadomości przez 26 godzin.