Oczywistość przeciwko poprawności

Claude Guéant, minister spraw wewnętrznych Francji, wypowiedział przed paru tygodniami frazę, która zatrzęsła tym krajem. Zatrzęsła nim nie dlatego, że jest w jakikolwiek sposób skandaliczna. Stało się tak dlatego, że była oczywista. Bo oczywistość, w dobie panowania poprawności politycznej, ma pozory skandalu.