Obligacje Polkomtela zapracują na nasze emerytury

Polkomtel znalazł nabywców na swoje 5-letnie obligacje za miliard zł. Chętnych było dużo więcej, 60% papierów kupiły OFE.