Nowa umowa pomiędzy Polkomtelem a P4 – klienci Play mają mieć lepiej

11. sierpnia Polkomtel i P4 podpisały aneks do umowy roamingu krajowego z czerwca 2006 roku. Umowa ma charakter długoterminowy.