„Notką SMS” w Play można już prościej zarządzać

W związku z burzliwą dyskusją wokół usługa Notka SMS, Play udostępnił prostszy sposób aktywacji i dezaktywacji usługi.