NOM potwierdza, że chce 171 mln zł od Skarbu Państwa

NOM potwierdził, że przygotowuje się do złożenia pozwu przeciwko Skarbowi Państwa, o zapłatę ok. 171 mln zł z tytułu nienależnej opłaty za koncesję na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych oraz z racji utraconych korzyści.