Niezwykłe poszukiwania grobu „Mona Lisy”

We Florencji rozpoczynają się 27 kwietnia poszukiwania grobu Lisy Gherardini Del Giocondo (1479-1542), która, jak się sądzi, pozowała Leonardo da Vinci do jego arcydzieła "Mona Lisa". Miejscem poszukiwań będzie dawny klasztor świętej Urszuli.