Nie chciała napisać eseju o diable z powodów religijnych

Pewna licealistka z Karoliny Północnej była gotowa zrezygnować z dobrych stopni na końcowym świadectwie, aby tylko uniknąć konieczności pisania pracy na temat sprzeczny z jej przekonaniami religijnymi.