Konstytucja 1997 – lepsze wrogiem dobrego

Minęła niedawno 90. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej. Warto powiedzieć o niej parę słów w kontekście porównań obu dwudziestoleci – tego międzywojennego i tego, które zaczęło się w roku 1989.