Komercyjna minister Kopacz

Nie wiem, czy wielu jest tutaj takich jak ja starców, którzy pamiętają jeszcze “sklepy komercyjne”. Młodszym wyjaśnię, że był to pomysł na poprawę zaopatrzenia w mięso i wędliny za czasów późnego Gierka. Mięso i wędliny to były towary, których – w przeciwieństwie do czołgów, bombowców i innego rodzaju broni – realny socjalizm nigdy nie był w stanie wytworzyć w ilości choćby zbliżonej do zapotrzebowania, i zawsze ich brakowało, co zresztą ostatecznie przyprawiło ten ustrój o zgon.