KE chce zmiany prawnych zasad ustalania cen hurtowych

Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany ustawodawstwa w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE w dziedzinie telekomunikacji. Komisja uważa, że zwłaszcza polskie przepisy w zakresie ustalania cen hurtowych za usługi telekomunikacyjne operatora narodowego, mogą powodować niepewność i być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.