e-billing dostępny w mBank mobile

mBank mobile udostępnił klientom bezpłatny dostęp do elektronicznego wykazu połączeń.