Bułgarski burmistrz ponad prawem?

Czy burmistrz miasta ma prawo wyłączyć dwie trzecie stacji bazowych znajdujących się na terenie swojego miasta? Nie. Jednak rządzący bułgarskim miastem Pławdiw jest odmiennego zdania.