Aster przejął spółkę GH NET

Aster kupił 100% udziałów w spółce GH NET, jednym z największych małopolskich dostawców Internetu.