Apple: „Android jest szybszy” to manipulacja

Przeprowadzony przez firmę Blade test prędkości przeglądarek w systemach iOS oraz Android jest według Apple nierzetelny. Wykazał on, że produkt Google może być wyraźnie szybszy niż Apple.